Stůl je navržen jako symbol tradice česko-polského přátelství. Odkazuje na události spojené se setkáváním českého a polského disidentu, spojené s Malou Úpou a cestou Česko-polského přátelství. V horských lesích se v létě 1978, v době hlubokého komunistického režimu, potkali zástupci českých disidentů s polskými protějšky – setkání, které pomohlo formovat budoucí vývoj v české zemi. Cesta tak i dnes připomíná tyto události a zůstává symbolem setkání.