Ročník 2023
přihlašujte zde

KRKONOŠSKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 byly v rámci slavnostního večera první Krkonošské ceny za architekturu v Pivovaru Kluge v Rudníku uděleny hlavní cena a tři speciální ceny za výjimečné počiny.

„Pilotní ročník regionální ceny je třeba chápat jako průlomový okamžik, kdy iniciátoři Ceny spolu s porotou zavádějí do českého prostředí pohled a kritéria regionální ceny za architekturu a rozvoj území. Je to přístup řekněme sousedský, který je v Rakousku, Německu, nebo Švýcarsku základním kamenem péče o vystavěné prostředí.“
ing. arch. Josef Smutný, České centrum pro architekturu, z.s.

„Naším cílem je podnítit zájem municipalit a veřejnosti o kvalitní architekturu a veřejný prostor nejen ve městech, ale i na venkově. Chceme, aby zástupci samospráv spolupracovali s urbanisty a architekty na rozvojových studiích a aby nepodceňovali přípravu projektů, na které je třeba v rozvojových plánech dále navazovat.“
Kateřina Fejglová, manažerka MAS Krkonoše

Do prvního ročníku bylo při přihlášeno celkem 18 samostatných realizací a 2 soubory děl, ze kterých porota vybrala v prvním kole devět nominací. Ty osobně navštívila a následně vyhodnotila v průběhu dlouhých diskusí o jednotlivých aspektech přihlášených realizací i o vlastním obsahu Krkonošské ceny za architekturu.

CENY PRVNÍHO ROČNÍKU ZÍSKALI:

Hlavní cena

Aparthotel Svatý Vavřinec

OVA

V případě hlavní ceny porota ocenila jak profesionální postup soukromého investora při výběru řešení formou soutěže, tak vlastní návrh a realizaci. „Vznikl soubor, který výrazně předefinoval předchozí urbanistický kontext centra Pece pod Sněžkou. Je architektonicky vysoce kvalitní a funkčně podporuje život v obci. Již dnes je možno říci, že jeho realizace spoluiniciovala kvalitní rozvoj celého horského letoviska.“  ing. arch. Tomáš Veselý, předseda poroty.

Počiny

POČIN V OBLASTI PRÁCE S VEŘEJNÝM PROSTOREMRýchorské náměstí v Žacléři

IXA

Ve složitém terénu centra obce je předvedeno jednoduché, kvalitní a citlivé řešení úpravy historického náměstí. Porotci Krkonošské ceny za architekturu věří, že se zvolený přístup stane iniciačním impulzem nejen pro tuto obec.

POČIN VE SPIRITUALIZACI KRAJINYZvonička na Vlašských boudách

ing. arch. Jana Flenderová

Zde porota ocenila především citlivé zasazení do krajiny, moderní zhodnocení inspiračních motivů i spolupráci investora s lokálními dodavateli.

POČIN VEŘEJNÉHO INVESTORAsoubor Lávky a útulny

Správa KRNAP, FA ČVUT

Zadavatelem souboru děl byla Správa KRNAP a realizátorem ČVUT. Spolupráci mezi Fakultou architektury ČVUT v Praze a Správou KRNAP považuje porota za příkladnou nejen pro krajinu a hledání ohleduplného přístupu k ní, ale i pro studenty architektury. Přestože o těchto dílech již bylo mnohé napsáno, jsou příkladem hodným k následování a bylo by chybou je v prvním ročníku regionální ceny opominout.

Další nominace

Autobusový terminál v Hostinném

INS spol. s.r.o.

Pivovar Trautenberk

ADR

Lávka ke studánce

ORA

Rodinný dům Jánské Lázně

Med Pavlík architekti

Aktuality

Toulky po moderní architektuře

Výletní okruh po nominovaných a oceněných architektonických počinech v rámci 1. ročníku soutěžní přehlídky Krkonošská cena za architekturu. Ocenění kvalitních realizací v našem regionu je důležité. Prezentují nejen práci architektů a krajinářů, ale především zodpovědné investory a zadavatele, privátní i veřejné. Přesvědčte se na vlastní oči o kvalitě místní architektury!

Trasa 🡕

Putovní výstava nominovaných děl

V rámci slavnostního večera pořadatelé zahájili také putovní výstavu nominovaných děl po obcích v hodnoceném území.

Harmonogram

3. 11. 2022 – 3. 12. 2022 Pivovar Kluge Rudník
4. 12. 2022 – 16. 12. 2022 Obecní úřad Lánov
Další destinace putovní výstavy budou průběžně doplněny

Fotogalerie z vyhlášení ceny

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 byly v rámci slavnostního večera první Krkonošské ceny za architekturu v Pivovaru Kluge v Rudníku uděleny hlavní cena a tři speciální ceny za výjimečné počiny. Zobrazit fotogalerii

O KRKONOŠSKÉ CENĚ ZA ARCHITEKTURU

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině.

Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, a v neposlední míře identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a které vytváříme.

Ocenění kvalitních realizací v našem regionu je důležité. Prezentují nejen práci architektů a krajinářů, ale především zodpovědné investory a zadavatele, privátní i veřejné.

Statut Krkonošské ceny za architekturu
Území MAS Krkonoše

Pořadatel

Krkonošskou cenu pořádá spolek České centrum pro architekturu a MAS Krkonoše.

První ročník Krkonošské ceny za architekturu se uskutečnil i díky hlavnímu partnerovi Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO, který ocenění podpořil v grantové výzvě Nové vize pro kulturu.

„Cílem naší grantové výzvy je iniciovat vznik odvážných a vizionářských projektů, které rozvíjejí sociální a kulturní kontakty obyvatel a spolupráci různých komunit v regionech, kde náš nadační fond působí. Krkonošská cena za architekturu má podle nás potenciál pozvednout region v očích široké veřejnosti, vzbudit zájem obyvatel o lokální architekturu a podpořit vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.“
Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO

Porota

M.A. Martin Kloda

 • autorizovaný architekt ČKA, www.archwerk.cz |
 • proškolený porotce ČKA, člen PS ČKA pro legislativu |
 • specialista na stavební zákon a územní plánování |
 • doktorské studium na FA ČVUT |
 • člen Rady architektů města Liberce |
 • senior manažer Pražské developerské společnosti

Ing. arch. Tomáš Veselý

 • autorizovaný architekt, dříve majitel atelieru www.breakpoint.cz |
 • proškolený porotce ČKA, účastník a organizátor významných architektonických soutěží |
 • Specialista na klimaticky udržitelná řešení a modrozelenou infrastrukturu |
 • ředitel sekce rozhodování o území Magistrátu hl.města Prahy

doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D

 • autorizovaný architekt s vlastní praxí, www.ondrejbenes.cz |
 • proškolený porotce ČKA, člen redakční rady Bulletinu ČKA |
 • pedagog FA ČVUT Ústav navrhování |
 • autor teoretických textů o architektuře |
 • 2017-2022 architekt Statutárního města Děčín |
 • Krajský architekt Ústeckého kraje

Ing. arch. Mgr. Emilia Jarošová

 • praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.ilex.cz |
 • účastník architektonických soutěží |
 • specialista na muzejní architekturu a výstavnictví |
 • autor zahajovací výstavy 2x100 Národního muzea 2018

PhDr. Michal Tošner, PhD.

 • kulturní a sociální antropolog a kurátor |
 • zaměřen na principy společenské diferenciace a politiku identit, sociální a kulturní procesy globalizace, diaspory a migraci |
 • pedagog Katedry sociální a kulturní antropologie (KSKA) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Ing. Martina Forejtová

 • krajinářská architektka, autorizovaný architekt ČKA, www.land05.cz |
 • proškolený porotce ČKA, působila jako člen PS ČKA pro krajinářskou architekturu |
 • účastník i porotce architektonických soutěží |
 • pracuje na veřejných i privátních projektech zahradní i krajinářské architektury |
 • v projektech se zaměřuje na udržitelnost a adaptaci měst na změnu klimatu

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

 • praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.atakarchitekti.com |
 • místopředseda Rady architektů města Liberce |
 • účastník architektonických soutěží |
 • nominace v České ceně za architekturu 2022

Ing. arch. Jaroslav Wertig

 • praktikující architekt, www.a69.cz |
 • pedagog soukromé školy architektury ARCHIP |
 • publikuje a přednáší o architektuře |
 • člen redakční rady časopisu Architekt+ |
 • předseda Platformy městských architektů

Ing. arch. Romana Mališ Bílková

 • praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.rmba.cz |
 • architekt a investor v Moravsko-slezském kraji |
 • autor projektů veřejné správy v regionu |
 • účastník odborných architektonických soutěží

Ing. arch. Hana Procházková

 • praktikující architekt, www.archwerk.cz |
 • specialista na územní plánování a experimentální architekturu |
 • člen Komise pro architekturu a urbanismus města Humpolce |
 • člen týmu Kanceláře Metropolitního plánování na IPR Praha |
 • partner v ateliéru ARCHWERK.cz architektonická huť

Kontakty

Ing.arch Josef Smutný
775 550 017
josef@ilex.cz

Mgr. Kateřina Fejglová
608 026 115
fejglova@maskrkonose.cz

Partneři

Hlavní partner

Záštitu poskytli

Ředitel Správy KRNAP,
PhDr. Robin Böhnisch

Partneři