Petr Hájek Architekti: KCEV
foto: Benedikt Markel

O ceně

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině.

Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, a v neposlední míře identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a které vytváříme.

Ocenění kvalitních realizací v našem regionu je důležité. Prezentují nejen práci architektů a krajinářů, ale především zodpovědné investory a zadavatele, privátní i veřejné.

Významnou součástí celého projektu je putovní výstava nominovaných děl po obcích v hodnoceném území.

Krkonošskou cenu pořádá spolek České centrum pro architekturu a MAS Krkonoše. Významným partnerem je Nadační fond ŠKODA Auto, jehož podporu náš projekt regionální architektonické ceny získal v grantové výzvě Nové vize.

Statut Krkonošské ceny za architekturu
Území MAS Krkonoše

Nominace a vyhlášení soutěžní přehlídky

Do prvního ročníku bylo nominováno 18 samostatných realizací a 2 soubory více drobných realizací v krajině.

Odborná porota vybrala nejzdařilejší realizace, které budou představeny a nejlepší z nich oceněny v prostorách Pivovaru Rudník dne 3. listopadu 2022. Navazovat bude zahájení výstavy nominovaných děl.

Nominace

Autobusový terminál v Hostinném

INS spol. s.r.o.

Rýchorské náměstí - Žacléř

IXA

Pivovar Trautenberk

ADR

Aparthotel Svatý Vavřinec

OVA

Zvonička na Vlašských boudách

ing. arch. Jana Flenderová

Lávka ke studánce

ORA

Rodinný dům Jánské Lázně

Med Pavlík architekti

Lávky

FA ČVUT

Útulny

FA ČVUT

Porota

M.A. Martin Kloda

 • autorizovaný architekt ČKA, www.archwerk.cz |
 • proškolený porotce ČKA, člen PS ČKA pro legislativu |
 • specialista na stavební zákon a územní plánování |
 • doktorské studium na FA ČVUT |
 • člen Rady architektů města Liberce |
 • senior manažer Pražské developerské společnosti

Ing. arch. Tomáš Veselý

 • autorizovaný architekt, dříve majitel atelieru www.breakpoint.cz |
 • proškolený porotce ČKA, účastník a organizátor významných architektonických soutěží |
 • Specialista na klimaticky udržitelná řešení a modrozelenou infrastrukturu |
 • ředitel sekce rozhodování o území Magistrátu hl.města Prahy

doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D

 • autorizovaný architekt s vlastní praxí, www.ondrejbenes.cz |
 • proškolený porotce ČKA, člen redakční rady Bulletinu ČKA |
 • pedagog FA ČVUT Ústav navrhování |
 • autor teoretických textů o architektuře |
 • 2017-2022 architekt Statutárního města Děčín |
 • Krajský architekt Ústeckého kraje

Ing. arch. Mgr. Emilia Jarošová

 • praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.ilex.cz |
 • účastník architektonických soutěží |
 • specialista na muzejní architekturu a výstavnictví |
 • autor zahajovací výstavy 2x100 Národního muzea 2018

PhDr. Michal Tošner, PhD.

 • kulturní a sociální antropolog a kurátor |
 • zaměřen na principy společenské diferenciace a politiku identit, sociální a kulturní procesy globalizace, diaspory a migraci |
 • pedagog Katedry sociální a kulturní antropologie (KSKA) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Ing. Martina Forejtová

 • krajinářská architektka, autorizovaný architekt ČKA, www.land05.cz |
 • proškolený porotce ČKA, působila jako člen PS ČKA pro krajinářskou architekturu |
 • účastník i porotce architektonických soutěží |
 • pracuje na veřejných i privátních projektech zahradní i krajinářské architektury |
 • v projektech se zaměřuje na udržitelnost a adaptaci měst na změnu klimatu

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

 • praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.atakarchitekti.com |
 • místopředseda Rady architektů města Liberce |
 • účastník architektonických soutěží |
 • nominace v České ceně za architekturu 2022

Ing. arch. Jaroslav Wertig

 • praktikující architekt, www.a69.cz |
 • pedagog soukromé školy architektury ARCHIP |
 • publikuje a přednáší o architektuře |
 • člen redakční rady časopisu Architekt+ |
 • předseda Platformy městských architektů

Ing. arch. Romana Mališ Bílková

 • praktikující architekt, autorizovaný architekt ČKA, www.rmba.cz |
 • architekt a investor v Moravsko-slezském kraji |
 • autor projektů veřejné správy v regionu |
 • účastník odborných architektonických soutěží

Ing. arch. Hana Procházková

 • praktikující architekt, www.archwerk.cz |
 • specialista na územní plánování a experimentální architekturu |
 • člen Komise pro architekturu a urbanismus města Humpolce |
 • člen týmu Kanceláře Metropolitního plánování na IPR Praha |
 • partner v ateliéru ARCHWERK.cz architektonická huť

Kontakty

Ing.arch Josef Smutný
775 550 017
josef@ilex.cz

Mgr. Kateřina Fejglová
608 026 115
fejglova@maskrkonose.cz

Partneři

Hlavní partner

Záštitu poskytli

Ředitel Správy KRNAP,
PhDr. Robin Böhnisch

Partneři