V případě hlavní ceny porota ocenila jak profesionální postup soukromého investora při výběru řešení formou soutěže, tak vlastní návrh a realizaci. „Vznikl soubor, který výrazně předefinoval předchozí urbanistický kontext centra Pece pod Sněžkou. Je architektonicky vysoce kvalitní a funkčně podporuje život v obci. Již dnes je možno říci, že jeho realizace spoluiniciovala kvalitní rozvoj celého horského letoviska.“  ing. arch. Tomáš Veselý, předseda poroty.