Objekt stojí na náměstí Svobody v samém srdci krkonošského města v místě, kde dříve stávala původní stavba veřejného WC. Jednou z hlavních předností návrhu je bezbariérovost, zachování průhledů do údolí a zohlednění stávajících stromů. Autoři pracovali s terénem a umístili toalety imobilních na výškovou úroveň náměstí, díky čemuž mohou zastávku i záchody využívat také osoby se sníženou schopností pohybu.