Roubený dřevěný dům je umístěn na horním okraji louky, která je za severu krytá původním stromořadím. Hlavní hmota domu posazená po vrstevnici je doplněna menší hospodářskou stavbou orientované kolmo ke svahu. Umístění chalup na horní hranici luk a jejich orientace je v lokalitě tradiční, stejně jako blízké sousedství menších hospodářských stavení. Posazení obou hmot přirozeně vytvořilo krytý dvůr jako intimní část pozemku pro odpočinek a posezení. Jižní fasáda domu nabízí nejkrásnější výhledy a nejvíce slunečního světla. Na této straně je dům maximálně otevřen okny a dochází k úplné redukci stěn. Ostatní strany zůstávají uzavřené, hmotné. Konstrukce domu je navržena jako skeletový systém s výplňovými roubenými stěnami z cedrového dřeva. Tradiční řešení roubené chalupy dotváří sloupy na hraně zápraží, které jsou nutně zavětrovány výraznými diagonálními trámy. Pokoje v podkroví jsou prosvětleny okny ve štítech a galerie velkým střešním oknem nabízejícím daleké výhledy.