Díky rekonstrukci náplavky došlo ke zpřítomnění řeky ve městě, které je s ní neodmyslitelně spjato, které mj. nese její jméno. Díky snížení k hladině vzniká intimní místo pro krátký odpočinek i komunitní akce. Rekonstrukce náměstí Míru ve Vrchlabí zahrnovala stavební úpravy dopravního řešení (nové řešení komunikací, křižovatek, parkovacích stání a chodníků), úpravu veřejného prostranství kolem kostela a přemístění morového sloupu. Dále byla provedena přeložka vodovodního řadu, nové veřejné a slavnostní osvětlení, sadové a parkové úpravy, doplněn byl také městský mobiliář. Úpravami byla obnovena urbanisticko-architektonická kompozice náměstí se snahou zvýšit pobytovou atraktivitu místa.