Pavel se na místo dožilé německé chalupy, rozhodl navrátit bytí v podobě nové poctivě  postavené chalupy, v řemeslném provedení, se současným vzhledem, s respektem ke krajině a komfortem, který je odrazem našeho století. Od dřiny při sekání dřeva až po transcendentí zážitky při pohledu na barokní výjevy oblak nad Sněžkou, nebo hypnotizující plameny v otevřeném krbu – srdci domova. Mohou-li některá místa působit jako zázračná, tak toto je jedno z nich – snahou bylo postavit neméně zázračnou boudu – zachovat kus Země pro další generace.