Zadavatelem souboru děl byla Správa KRNAP a realizátorem ČVUT. Spolupráci mezi Fakultou architektury ČVUT v Praze a Správou KRNAP považuje porota za příkladnou nejen pro krajinu a hledání ohleduplného přístupu k ní, ale i pro studenty architektury. Přestože o těchto dílech již bylo mnohé napsáno, jsou příkladem hodným k následování a bylo by chybou je v prvním ročníku regionální ceny opominout.